Waar geloof ik in.

Waar anderen antwoord geven vraag ik door. Goed beargumenteerde keuzes leiden tot een uitgesproken ontwerp met karakter. Aan het einde van de dag wil je tenslotte onthouden worden.

Maak harde keuzes

Pas dan krijgt het project de focus die het verdient. Door de juiste mensen bij elkaar te zetten en praktische strategie workshops te doen kunnen we spijkers met koppen slaan.

Houd het helder

We zijn een probleem aan het oplossen en je wilt dat het werk beklijft. Dus maken we het klein en expliciet. Zonder ruis en met zo min mogelijk inspanning mensen laten begrijpen wat we vertellen.

Validateer
en itereer

Laten we er zeker van zijn of het klopt wat we maken. Geen lange research sessies maar praktische en snelle validatie zodat we de inzichten krijgen om door te bouwen.

Gebruik design als tool

Zoveel verwarring ontstaat tijdens het ontwerp proces. Heel logisch eigenlijk omdat mensen in taal niet altijd eenduidig zijn. Door het te visualiseren zorgen we ervoor dat we juiste discussies voeren en dat alle koppen dezelfde kant op staan.

Omarm de kaders

Onuitgesproken kaders zijn een dreiging voor elk project. Verwachtingen worden niet waargemaakt en we schieten mis. Aan de ontwerper anno 2020 de schone taak om de kaders inzichtelijk te maken én kritisch te bevragen.

TBD

...